Perniagaan Tingkatan 5: Bab 6
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (25 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, manakah yang merupakan akta penubuhan perniagaan?

  answer choices

  Akta Syarikat 2012

  Akta Pendaftaran Perniagaan 1965

  Akta Perihal Dagangan 1972

  Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah yang benar tentang Akta Pendaftaran Perniagaan 1956?

  answer choices

  Mewajibkan semua pendaftaran syarikat berhad di Malaysia

  Mewajibkan pendaftaran semua aktiviti yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan

  Memberi hak eksklusif kepada pencipta, pengarang, atau penerima haknya untuk mengawal pengeluaran semula sesebuah karya

  Menyediakan garis panduan tentang kuasa lembaga pengarah, hak ahli, pengendalian akaun, dan pengendalian mesyuarat agung

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat di bawah ini berkaitan dengan akta penubuhan entiti perniagaan.


  •Menggabungkan ciri-ciri sesebuah syarikat

  •Memberi perlindungan untuk rakan-rakan kongsinya

  •Memberikan fleksibiliti kepada usahawan dan pelabur


  Apakah akta tersebut?

  answer choices

  Akta Koperasi 1948

  Akta Syarikat 2016

  Akta Pendaftaran Perniagaan 1956

  Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Puan Azimah ingin membuka sebuah perniagaan yang diberi nama Kedai Bunga dan hadiah Azimah.


  Di bawah akta manakah perniagaan ini perlu didaftarkan?

  answer choices

  Akta Syarikat 2016

  Akta Pendaftaran Perniagaan 1956

  Akta Perkongsian 1961

  Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faedah yang diperoleh oleh seorang peniaga yang mendaftarkan perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia?

  answer choices

  Memperoleh untung yang lumayan

  Dikenakan cukai perniagaan yang rendah

  Melayakkan mendapat kemudahan menjalankan perniagaan

  Dikecualikan membayar lesen perniagaan untuk tempoh tiga tahun pertama

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berapakah tempoh masa syarikat perlu melantik setiausaha selepas pemerbadanan syarikat?

  answer choices

  10 hari

  15 hari

  30 hari

  60 hari

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, manakah yang merupakan tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan selepas mendaftarkan perniagaan?

  answer choices

  Mempamerkan sijil perakaunan

  Mempamerkan papan tanda perniagaan

  Memperbaharui sijil perakaunan perniagaan dalam tempoh 15 hari

  Mendaftarkan perubahan perniagaan dalam masa 20 hari

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, maklumat manakah yang perlu tertera pada dokumen rasmi perniagaan?

  answer choices

  Nama dan nombor pendaftaran perniagaan

  Nama dan jenis perniagaan

  Nama dan nombor telefon perniagaan

  Nama dan alamat perniagaan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, bagaimanakah pendaftaran perniagaan boleh ditamatkan?

  answer choices

  Pergaduhan

  Kematian

  Perubahan alamat

  Pertukaran ahli lembaga pengarah

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah fungsi dokumen perniagaan?

  answer choices

  Sebagai dokumen sokongan

  Sebagai alat perancangan dan kawalan

  Sebagai bukti bertulis bahawa sesuatu urus niaga telah berlaku

  Sebagai rujukan semasa menyediakan penyata aliran tunai

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Membeli van secara kredit untuk kegunaan perniagaan.


  Berdasarkan maklumat di atas, apakah dokumen yang terlibat dalam urus niaga di atas?

  answer choices

  Memo

  Invois

  Resit rasmi

  Baucar pembayaran

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Puan Rahimah telah membawa masuk perabot peribadi untuk kegunaan perniagaan.


  Berdasarkan maklumat di atas, apakah dokumen yang digunakan dalam urus niaga tersebut?

  answer choices

  Memo

  Invois

  Resit rasmi

  Slip daftar tunai

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dokumen manakah yang terlibat dalam urus niaga secara hutang?

  answer choices

  Memo

  Invois

  Baucar

  Bil tunai

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah yang benar mengenai baki h/b?

  answer choices

  Merekodkan baki tunai dari bulan lepas

  Merekodkan baki tunai pada akhir setiap bulan

  Merekodkan perbelanjaan daripada urus niaga

  Merekodkan penerimaan wang daripada urus niaga

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah yang benar mengenai pemasaran?

  answer choices

  Aktiviti pertukaran hak milik sesuatu produk

  Aktiviti untuk menyalurkan produk atau perkhidmatan

  Aktiviti untuk merancang dan mengawal aspek perbelanjaan dalam perniagaan

  Aktiviti mengeluarkan barang untuk memenuhi kehendak pengguna

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah matlamat pemasaran dan jualan?

  answer choices

  Menjana keuntungan

  Memaksimumkan kebajikan

  Memenuhi keperluan masyarakat

  Membekalkan perkhidmatan kepada masyarakat

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah bukan merupakan campuran pemasaran?

  answer choices

  Harga

  Agihan

  Bakal pengguna

  Produk

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri produk?

  answer choices

  Kualiti dan reka bentuk

  Saiz dan warna

  Jenama dan jenis bahan

  Boleh bersaing dan pembungkusan

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah promosi penting dalam pemasaran barang?

  answer choices

  Dapat menjamin keuntungan yang tinggi

  Dapat menentukan harga dan saluran agihan yang sesuai

  Untuk menghadapi persaingan daripada bilangan pengeluar yang ramai

  Untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi permintaan pengguna

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kelebihan publisiti berbanding pengiklanan?

  answer choices

  Maklumat tentang barang mudah diperoleh

  Maklumat yang disampaikan boleh dikawal

  Maklumat yang disampaikan boleh dipercayai

  Maklumat boleh terus diperoleh daripada pelanggan

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  •Menawarkan potongan harga dan cabutan bertuah

  •Menggalakkan jualan dalam tempoh yang singkat

  •Bertujuan menambahkan kuantiti jualan


  Berdasarkan maklumat di atas, apakah jenis promosi tersebut?

  answer choices

  Publisiti

  Pengiklanan

  Promosi jualan

  Jualan langsung

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah yang merupakan ciri-ciri yang terdapat pada semua jenis pengiklanan?

  answer choices

  Bertujuan melariskan barang

  Bertujuan bersaing dengan pelanggan

  Bertujuan menyampaikan maklumat

  Bertujuan memperkenalkan sesuatu jenama keluaran

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah aspek yang menunjukkan perbezaan antara jualan langsung dengan promosi jualan?

  answer choices

  Memperkenalkan barang jualan

  Tempoh masa meningkatkan jualan

  Memujuk pembeli untuk membeli barangan

  Menunjukkan cara penggunaan sesuatu barangan

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Penyampaian maklumat dalam media massa tentang sejenis keluaran baharu tanpa dikawal oleh pengeluar.


  Berdasarkan maklumat di atas, apakah jenis promosi yang berkaitan?

  answer choices

  Publisiti

  Pengiklanan

  Promosi jualan

  Jualan langsung

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  •Pameran

  •Tawaran istimewa

  •Pengumpulan kupon


  Maklumat di atas berkaitan dengan sejenis promosi. Apakah jenis promosi tersebut?

  answer choices

  Publisiti

  Pengiklanan

  Promosi jualan

  Jualan langsung

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game