Business

12th

grade

Image

Perniagaan Tingkatan 5: Bab 6

1.1K
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara yang berikut, manakah yang merupakan akta penubuhan perniagaan?

  Akta Syarikat 2012

  Akta Pendaftaran Perniagaan 1965

  Akta Perihal Dagangan 1972

  Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pernyataan manakah yang benar tentang Akta Pendaftaran Perniagaan 1956?

  Mewajibkan semua pendaftaran syarikat berhad di Malaysia

  Mewajibkan pendaftaran semua aktiviti yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan

  Memberi hak eksklusif kepada pencipta, pengarang, atau penerima haknya untuk mengawal pengeluaran semula sesebuah karya

  Menyediakan garis panduan tentang kuasa lembaga pengarah, hak ahli, pengendalian akaun, dan pengendalian mesyuarat agung

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Maklumat di bawah ini berkaitan dengan akta penubuhan entiti perniagaan.


  •Menggabungkan ciri-ciri sesebuah syarikat

  •Memberi perlindungan untuk rakan-rakan kongsinya

  •Memberikan fleksibiliti kepada usahawan dan pelabur


  Apakah akta tersebut?

  Akta Koperasi 1948

  Akta Syarikat 2016

  Akta Pendaftaran Perniagaan 1956

  Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?