pencil-icon
Build your own quiz

Chemistry

3rd -

5thgrade

Image

ôn tập hóa 8

25
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn câu phát biểu đúng về cấu tạo của hạt nhân trong các phát biểu sau: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:

  Proton và electron.

  Nơtron và electron.

  Prôton và nơtron.

  Prôton, nơtron và electron.

 • 2. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

  Ca.

  Na.

  K.

  Fe.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Đơn chất là chất tạo nên từ:

  một chất.

  một nguyên tố hoá học.

  một nguyên tử.

  một phân tử.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?