Chemistry

10.3

11
plays

19 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử các nguyên tố khi hình thành liên kết hoá học là

  tính kim loại.

  tính phi kim.

  điện tích hạt nhân.

  độ âm điện.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố là sự biến đổi tuần hoàn
  của điện tích hạt nhân.
  của số hiệu nguyên tử.
  cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.
  cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử.
 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Trong bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất?
  Li.
  F.
  Cs.
  I.
 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes