Fun

Image

Sinh 11

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp

  Lá to, dày, cứng

  To, dày, cứng, có nhiều gân

  Lá có nhiều gân 

  Lá có hình dạng bản, mỏng

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng

  Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.

  Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

  Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH

  Thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Pha sáng là gì?

  Là pha cố định CO2.

  Là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.

  Là pha chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng ánh sáng

  Là pha diễn ra trong điều kiện thiếu ánh sáng

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes