Geography

8th

grade

Image

Địa cuối kì 8

8
plays

45 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

  Mạng lưới sông ngòi thưa thớt.

  Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc, chủ yếu là các sông lớn.

  Mạng lưới sông ngòi thưa thớt, chủ yếu là sông nhỏ, ngắn.

  Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là

  hướng Tây - Đông và hướng vòng cung.

  hướng Tây Bắc- Đông Nam và hướng vòng cung.

  hướng Đông Bắc- Tây Nam và hướng vòng cung.

  hướng Đông Nam -Tây Bắc và hướng vòng cung

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tại sao chế độ nước của sông ngòi nước ta lại phân hoá theo mùa rõ rệt

  Sông ngòi nước ta có hướng vòng cung.

  Các hồ thuỷ điện xả lũ theo mùa.

  Địa hình nước ta chia cắt phức tạp.

  Lượng mưa phân hoá theo mùa.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?