pencil-icon
Build your own quiz

Fun

KG -

University

Image

GenZ

7
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Những người yêu xa thiếu người yêu sẽ cảm thấy ntn

  thấy ma

  thấy mệt

  thấy người yếu

  thấy buồn

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  khi mất phương hướng genz sẽ làm gì

  đi ngủ

  tâm sự với người lạ

  coi tarot

  coi tik tok

 • 3. Fill in the Blank
  30 seconds
  1 pt

  70% cơ thể người là nước vậy 70% cơ thể genz là

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?