pencil-icon
Build your own quiz

Instructional Technology

5th -

University

Image

Excel

5
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

  Shift + Home

  Alt + Home

  Ctrl + Home

  Shift + Ctrl + Home

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

  Dấu chấm hỏi (?)

  Dấu bằng (=)

  Dấu hai chấm (:)

  Dấu đô la ($)

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các ký hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

  Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

  Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

  Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

  Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?