pencil-icon
Build your own quiz

Geography

1st

grade

Image

ĐỊA LÍ 5_CHUYÊN ĐỀ 2.1

4
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Trong khu vực Đông Nam Á, dân số nước ta đứng thứ

  1

  2

  3

  4

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Mỗi năm dân số nước ta tăng khoảng

  một triệu người.  

  gần một triệu người.  

  khoảng trên một triệu người.    

  2 triệu người.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Những năm gần đây tốc độ gia tăng dân số nước ta giảm do

  hạn chế sinh đẻ.  

  di dân đi các nước khác. 

  Ý thức của người dân thay đổi. 

  thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?