pencil-icon
Build your own quiz

Geography

9th

grade

Image

LUYỆN TẬP_BÀI 39 ĐỊA LÍ 9

1
play

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ô nhiễm môi trường biển không dẫn đến hậu quả:

  làm suy giảm tài nguyên sinh vật biển.

  Mất một phần tài nguyên nước ngọt.

  ảnh hưởng xấu đến chất lượng các khu du lịch biển.

  tác động đến đời sống của ngư dân.

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Một trong những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường biển là:

  Bảo vệ rừng ngập mặn   

  Chuyển hướng khai thác                  

  Bảo vệ san hô

  Chống ô nhiễm do dầu khí.

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Trong quá trình khai thác thuỷ hải sản, không nên đánh bắt ven bờ là do:

  Cá nhỏ             

  Cạn kiệt nguồn giống   

  Làm ô nhiễm môi trường                     

  Ảnh hưởng đến các hoạt động khác.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?