pencil-icon
Build your own quiz

Science

10th

grade

Image

Ôn tập chương III

4
plays

17 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Bảo quản nông, lâm, thủy sản nhằm mục đích gì?

  Duy trì đặc tính ban đầu của sản phẩm, hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng của chúng

  Duy trì và nâng cao đặc tính ban đầu của sản phẩm

  Duy trì và nâng cao chất lượng của sản phẩm

  Hạn chế tổn thất về số lượng của chúng

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Thời gian bảo quản hạt giống ngắn hạn kéo dài trong bao lâu?

  Trên 1 năm

  Dưới 1 năm   

  Dưới 5 năm  

  Dưới 20 năm

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Bảo quản củ giống trong điều kiện lạnh cần đảm bảo ở mức nhiệt độ và độ ẩm nào?

  Nhiệt độ 00C đến 50C, độ ẩm 50% đến 60%

  Nhiệt độ 00C đến 50C, độ ẩm 85% đến 90%

  Nhiệt độ 100C đến 150C, độ ẩm 85% đến 90%

  Nhiệt độ 100C đến 150C, độ ẩm 50% đến 60%

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?