pencil-icon
Build your own quiz

Instructional Technology

University

Image

CỦNG CỐ

5
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Chiếc máy tính điện tử đầu tiên được ra đời vào năm nào?

  1945

  1946

  1955

  1956

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Dung lượng của USB này là?

  16MB

  1668

  16GB

  16TB

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Điền vào chỗ trống: "Phần chính của bộ nhớ trong là .... . Khi máy tính tắt, toàn bộ thông tin trong ..... sẽ bị mất"

  RAM

  USB

  Ổ Cứng

  Máy tính

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?