pencil-icon
Build your own quiz

Social Studies

1st -

2ndgrade

Image

BÀI TẬP GDCD 10

5
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Khi nhu cầu và lợi ích về cá nhân mâu thuẫn với nhu cầu và lợi ích của xã hội, cá nhân phải biết

  Hi sinh quyền lợi của mình vì quyền lợi chung

  Đảm bảo quyền của mình hơn quyền chung

  Đặt nhu cầu của cá nhân lên trên

  Hi sinh lợi ích của tập thể vì lợi ích cá nhân.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của mình trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là

      

        

  Lương tâm 

  Danh dự

  Nhân phẩm

  Nghĩa vụ

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Khi cá nhân có những hành vi sai lầm, vi phạm các quy tắc chuẩn mực đạo đức, họ cảm thấy

  Cắn rứt lương tâm  

  Vui vẻ

  Thoải mái

  Lo lắng

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?