History

1st -

6thgrade

Image

LUYỆN TẬP, CỦNG CỐ BÀI 11 - CHÍNH SÁCH GQVL

7
plays

6 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1. Nội dung nào sau đây đúng với phương hướng của chính sách giải quyết việc làm?

  Thúc đẩy người lao động làm bất cứ việc nào mình muốn.

  Thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

  Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

  Thúc đẩy phát triển sản xuất bằng bất cứ giá nào.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2: Nhận định nào sau đây là đúng với tình hình việc làm ở nước ta hiện nay?

  Thiếu việc làm là nguy cơ cao ở Việt Nam.

  Thiếu lao động trẻ là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương.

  Thiếu việc làm là vấn đề bức xúc ở riêng ở thành thị.

  Thiếu việc làm là vấn đề bức xúc ở cả nông thôn và thành thị.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3: Khuyến khích người lao động làm giàu theo pháp luật là nội dung, phương hướng cơ bản của

  Chính sách giải quyết việc làm.

  Chính sách phát triển kinh tế.

  Chính sách xây dựng đất nước.

  Chính sách đối với người lao động.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?