pencil-icon
Build your own quiz

Professional Development

1st -

2ndgrade

Image

gdpl

1
play

7 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, người cán bộ cần lưu ý mấy điều về kiến thức?

  2

  3

  4

  5

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Các kĩ năng để người cán bộ có thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật tốt:

  kĩ năng tìm hiểu,kĩ năng lắng nghe,kĩ năng nói.

  kĩ năng tìm hiểu,kĩ năng lắng nghe,kĩ năng quan sát,kĩ năng truyền đạt,kĩ năng động viên.

  kĩ năng nghệ thuật,kĩ năng động viên,kĩ năng tìm hiểu.

  kĩ năng viết,kĩ năng động viên,kĩ năng tìm hiểu.

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Người cán bộ khi truyền đạt kiến thức về pháp luật không cần sự nhiệt tình và tâm huyết là đúng hay sai?

  Đúng

  Sai

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?