Social Studies

1st

Image

Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Ngày Tết Cổ Truyền Việt Nam

14

13 questions

 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Chữ "Tết" là đọc chệch âm chữ Hán nào?

  Tiết

  Tiên

  Niên

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  "Nguyên Đán" có nghĩa là gì?

  Tiết đầu tiên trong năm

  Buổi sáng khởi đầu của năm mới

  Buổi sớm khởi đầu của năm

  Tiết đầu của năm mới

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Âm lịch là lịch tính theo chu kì gì?

  Chu kì vận hành của mặt trăng

  Chu kì vận hành của mặt trời

  Chu kì nghịch hành của sao Thuỷ

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags