pencil-icon
Build your own quiz

Special Education

1st -

7thgrade

Image

LKOtr -HN1: Lookback yourself & Knowledge

1
play

7 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Những yếu tố nào giúp bạn nhận diện được bản thân mình?

  Sở thích, khả năng, năng lực học tập, cá tính, giá trị

  Ước mơ, kỹ năng, động lực,

  điểm manh, điểm yếu

  Cả 3 đáp án trên đều đúng

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Những yếu tố nào trong hướng nghiệp giúp bạn HIỂU MÌNH để chọn ngành không sai?

  Sở thích, khả năng, năng lực học tập, cá tính, giá trị nghề nghiệp

  Ước mơ, khả năng, cá tính, năng lực làm việc, giá trị nghề nghiệp

  Sở thích, động lực, năng lực học tập, cá tính, giá trị nghề nghiêp

  Cá tính, sở thích, năng lực học tập, giá trị nghề nghiệp

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Quy trình các bước tự hướng nghiệp?

  1. Hiểu năng lực học

  2. Hiểu về trường

  3. Hiểu về ngành

  1. Hiểu mình

  2. Hiểu về thế giới ngành nghề (thị trường lao động và đào tạo)

  3. Lập kế hoạch đạt được mục tiêu

  1. Hiểu về trường

  2. Hiểu về ngành

  3. Hiểu về nghề

  4. Lập được kế hoạch

  1. Hiểu xu hướng ngành nghề

  2. Hiểu bản thân

  3. Hiểu về trường

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?