History

1st -

3rdgrade

Image

lịch sử đảng

14
plays

9 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

   Từ lúc thành lập đến đại hội IV, ĐCS VN đã đổi tên bao nhiêu lần?

  2 lần

  3 lần

  4 lần

  5 lần

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của đảng diễn ra khi nào?

  Tháng 12-1975

  Tháng 12-1976

  Tháng 12-1977

  Tháng 12-1978

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đại hội đã phân tích tình hình thế giới và đưa ra bao nhiêu đặc điểm lớn của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới?

  1

  2

  3

  4

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?