History

Professional Development

Image

AI cẬP CỔ ĐẠI

44
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ai Cập cổ đại có vị trị địa lí ở đâu?

  đông bắc châu Phi.

  đông nam châu Phi.

  tây bắc châu Phi.

  tây nam châu Phi.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Con sông nào có yếu tố quyết định đến nền văn minh Ai Cập?

  Sông Na-in.

  Sông Mê-na.

  Sông Nin.

  Sông Ấn.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Dựa vào đâu người Ai Cập di chuyển và vận chuyển hàng hóa từ Thượng Ai Cập xuống Hạ Ai Cập?

  Gió biển thổi.

  Dây chuyền vận chuyển.

  Dựa vào gió ôn đới.

  Hướng chảy xuôi dòng.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?