pencil-icon
Build your own quiz

Business

KG

Image

chương kế toán xác định kết quả kinh doanh

11
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Doanh thu bán hàng là TK nào ?

  TK 511

  TK 711

  TK 515

  TK 421

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Bán lô hàng A có giá vốn là 320 tr, giá bán 400 tr. Sau đó khách hàng trả lại hàng hóa tương đương với doanh thu là 20 tr. Vậy giá nhập kho của lô hàng A bị trả lại là bao nhiêu và định khoản như thế nào?

  Nợ 156/Có 632: 20 tr

  Nợ 632/Có 156: 20 tr

  Nợ 156/Có 632 : 16 tr

  Nợ 632/Có 156: 16 tr

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Để phản ánh khoản tiền mặt thanh toán tiền điện nước phục vụ cho hoạt động hành chính ở văn phòng kế toán ghi:

  Nợ TK642

  Có TK 642

  Nợ TK 111

  Có TK 111

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?