pencil-icon
Build your own quiz

History

7th

grade

Image

LÀM BTLS (LSVN) TIẾT 2

5
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Sau Chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền lên ngôi vua và chọn nơi nào làm kinh đô?

  Thăng Long (Hà Nội)

  Cổ Loa (Hà Nội)

  Phú Xuân (Huế)

  Hoa Lư (Ninh Bình)

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền đã quyết định bãi bỏ chức ....... của triều đại phong kiến phương Bắc?

  Quan văn

  Quan võ

  Tiết độ sứ

  Thứ sử

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Vị anh hùng nào đã đứng lên dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước?

  Đinh Bộ Lĩnh

  Ngô Quyền

  Lý Thường Kiệt

  Lê Hoàn

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?