pencil-icon
Build your own quiz

English, Science

KG -

12th

Image

Thiên văn học

35
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Fill in the Blank
  10 seconds
  1 pt

  Chòm sao nào ở bán thiên cầu Nam mà tên quốc tế của nó có nghĩa là "Đuôi thuyền"?

 • 2. Fill in the Blank
  10 seconds
  1 pt

  Tên gọi của loại tinh vân phát xạ nào được đưa ra bởi William Herschel vào năm 1780 khi ông nhận thấy hình dạng của chúng khá giống với hình cầu?

 • 3. Fill in the Blank
  10 seconds
  1 pt

  Nhóm thiên thể nào có quỹ đạo quanh Mặt Trời và khối lượng đủ để tạo ra cân bằng thủy tĩnh khiến nó có hình cầu, nhưng không đáp ứng được yêu cầu chiếm ưu thế tuyệt đối về hấp dẫn trên quỹ đạo của mình?

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?