pencil-icon
Build your own quiz

Chemistry

8th

grade

Image

HÓA 8 - ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1

39
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Chất nào sau đây là chất tinh khiết:

  Nước muối

  Nước đường

  Nước mưa

  Nước cất

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Kí hiệu hóa học của nguyên tố aluminium (nhôm) là

  Al

  Ag

  Fe

  Cu

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Cho các chất sau: Mg, CuO, HCl, P. Số đơn chất là:

  1

  2

  3

  4

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?