pencil-icon
Build your own quiz

Other

1st -

6thgrade

Image

CÙNG HỌC TIN HỌC LỚP 5

12
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Các chương trình và các thông tin quan trọng của máy tính thường được lưu ở đâu?

  A. Đĩa CD

  B. Ổ Đĩa cứng

  C. Đĩa DVD

  D. Thiết bị nhớ flash

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Trong hệ điều hành Windows, phải nhấn giữ phím nào khi chọn nhiều tệp hoặc thư mục rời rạc?

  A. Alt

  B. Shift

  C. Ctrl

  D. Enter

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Con trỏ soạn thảo trong phần mềm word có hình gì?

  A. Mũi tên

  B. Dấu cộng

  C. Bút chì

  D. Vạch đứng nhấp nháy

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?