pencil-icon
Build your own quiz

Biology

9th

grade

Image

Ôn tập giữa HK1 Sinh học 9

306
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Khi quan sát quá trình phân bào bình thường ở một tế bào của một loài dưới kính hiển vi, người ta bắt gặp hiện tượng được mô tả ở hình bên. Cho biết tế bào đang ở giai đoạn nào của quá trình phân bào?

  A. Kì đầu của quá trình nguyên phân.

  B. Kì sau của quá trình nguyên phân.

  C. Kì sau của quá trình giảm phân I.

  D. Kì giữa của quá trình giảm phân II.

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Trong quá trình nguyên phân, kì trung gian diễn ra sự kiện quan trọng nào dưới đây?

  A. NST xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

  B. Các NST kép tách đôi thành 2 NST đơn trượt về 2 cực của tế bào.

  C. Các NST đơn nhân đôi thành NST kép đính với nhau ở tâm động.

  D. Mỗi NST kép đính với thoi phân bào ở tâm động.

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Ở kì giữa của quá trình giảm phân I, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào?

  A. 1 hàng.

  B. 2 hàng.

  C. 3 hàng.

  D. 4 hàng.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?