pencil-icon
Build your own quiz

Special Education

University

Image

CT GDPT 2018

6
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn câu đúng nhất

  Trong chương trình GDPT mới có bao nhiêu "phẩm chất chủ yếu" và "năng lực cốt lõi" cần phát triển cho học sinh

  4 phẩm chất

  8 năng lực

  5 phẩm chất

  9 năng lực

  4 phẩm chất

  9 năng lực

  5 phẩm chất

  10 năng lực

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn câu đúng nhất

  Môn Tiếng Anh cấp THPT được dạy học với thời lượng là:

  1 tiết/ tuần

  2 tiết/ tuần

  3 tiết/ tuần

  4 tiết/ tuần

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn đáp án đúng nhất

  Mối quan hệ giữa môn Tiếng Anh với các môn học và hoạt động giáo dục là gì?

  A. Có mối quan hệ trực tiếp và tác động qua lại với những môn học khác

  B. Là phương tiện để dạy và học các môn học khác

  C. Phát triển độc lập về mặt ngôn ngữ và hệ thống chủ điểm, chủ đề

  D. Câu A và B đúng

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?