History

5th

Image

LSĐL_Vương quốc Phù Nam

10

7 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  vương quốc Phù Nam gắn liền với nền văn hóa nào?

  Văn hóa Đông Sơn

  Văn hóa Sa Huỳnh

  Văn hóa Óc Eo

  Văn hóa Tràng An

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Văn hóa, tín ngưỡng của cư dân Phù Nam là:

  Thờ thần mặt trời

  Sùng bái tự nhiên

  Đạo Bà-la-môn và đạo Phật

  Nho giáo

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Điểm giống nhau của về kinh tế của cư dân nước Văn Lang, Âu Lạc và Phù Nam là:

  đúc đồng, sản xuất vũ khí

  Chăn nuôi, đánh cá, trồng lúa nước, làm hàng thủ công

  Khai thác lâm thổ sản, đóng gạch và xây dựng đền tháp

  Đánh cá và buôn bán bằng đường biển

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags