Other

4th

Image

Danh từ

23

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Có bao nhiêu danh từ trong dãy từ sau: Sách vở, kiên nhẫn, buồn, gió, bác sĩ, giận dữ.

  6 danh từ

  5 danh từ

  4 danh từ

  3 danh từ

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Đâu là danh từ chỉ hiện tượng trong câu văn sau: Non cao gió dựng sông đầy nắng chang.

  non, sông

  nông, nắng

  gió, nắng

  non, gió

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Chỉ ra những danh từ chỉ hiện tượng trong dãy các từ sau?

  Ông bà, cha mẹ, bác sĩ, công an

  Đạo đức, kỉ niệm, hi vọng, kí ức

  Dòng, đôi, cặp, bộ, đoàn

  Mưa, gió, nắng, bão, sóng thần

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags