pencil-icon
Build your own quiz

Other

University

Image

cpl322 sem

1
play

25 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  нэхэмжлэлийн төрөл бурууг ол

  эд хөрөнгө гаргуулах

  эрх хүлээн зөвшөөрүүлэх

  эдийн бус хөрөнгө гаргуулах

  эрх зүйн харилцааг өөрчлүүлэх

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Нэхэмжлэгчээс хариуцагчтай маргаж байгаа болон зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа эрхээ хууль ёсны болох эсэхийг шүүхэд хандан зөвшөөрч баталгаажуулахаар гаргасан баримт бичиг.

  Эрх хүлээн зөвшөөрүүлэх

  эд хөрөнгө гаргуулах

  эрх зүйн харилцааг өөрчлүүлэх

  эдийн бус хөрөнгө гаргуулах

 • 3. Poll
  20 seconds
  Ungraded

  .................. гаргуулах нэхэмжлэлд нэхэмжлэгч хариуцагчаас хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, эд хөрөнгө авахаар шаардсан байна.

  эд хөрөнгө

  Эд хөрөнгө

  ed horongo

  ed hurungu

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?