Chemistry

9th

Image

Hóa 9 Nhôm

31

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt
  Câu 1: Nhôm là kim loại
  A. dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại.
  B. dẫn điện và nhiệt đều kém
  C. dẫn điện tốt nhưng dẫn nhiệt kèm.
  D. dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn đồng.
 • 2. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt
  Câu 2: Người ta có thể dát mỏng được nhôm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính:
  A. dẻo
  B. dẫn điện.<br />
  C. dẫn nhiệt.
  D. ánh kim.
 • 3. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt
  Câu 3: Nhôm bền trong không khí là do
  A. nhôm nhẹ, có nhiệt độ nóng chảy cao
  B. nhôm không tác dụng với nước.
  C. nhôm không tác dụng với oxi.
  D. có lớp nhôm oxit mỏng bảo vệ.
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags