pencil-icon
Build your own quiz

Philosophy

10th -

11thgrade

Image

Văn học dân gian Việt Nam

2
plays

14 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Tác phẩm tự sự dân gian thường kể về số phận con người bình thường trong xã hội nhằm thể hiện tinh thần nhân đạo và lạc quan của nhân dân được gọi là

  cổ tích

  Chèo

  Tuồng

  Truyền Thuyết

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Văn học dân gian tồn tại nhờ

  Dị bản

  Văn bản

  Truyền miệng

  Truyền tai

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Sân khấu dân gian không bao gồm thể loại nào?

  Tuồng

  Múa rối

  Chèo

  Ca dao

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?