Business

University

Image

Supply Chain Management Introduction

41
plays

7 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Doanh nghiệp/tổ chức nào dưới đây tham gia gián tiếp vào hoạt động của chuỗi cung ứng?

  Nhà cung cấp dịch vụ logistics

  Nhà sản xuất

  Nhà phân phối

  Nhà cung cấp nguyên vật liệu

 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Quản trị chuỗi cung ứng là hình thức quản trị nào của doanh nghiệp?

  Quản trị kinh doanh

  Quản trị hoạt động

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Quản trị chuỗi cung ứng ở bậc chiến thuật là bao gồm các quyết định mang tính dài hạn và khó thay đổi với doanh nghiệp.

  Đúng

  Sai

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?