Business

Image

Supply Chain Management Introduction

37
plays

7 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Doanh nghiệp/tổ chức nào dưới đây tham gia gián tiếp vào hoạt động của chuỗi cung ứng?

  Nhà cung cấp dịch vụ logistics

  Nhà sản xuất

  Nhà phân phối

  Nhà cung cấp nguyên vật liệu

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Quản trị chuỗi cung ứng là hình thức quản trị nào của doanh nghiệp?

  Quản trị kinh doanh

  Quản trị hoạt động

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Quản trị chuỗi cung ứng ở bậc chiến thuật là bao gồm các quyết định mang tính dài hạn và khó thay đổi với doanh nghiệp.

  Đúng

  Sai

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes