pencil-icon
Build your own quiz

English

10th

grade

Image

Tin 10 bài 18

51
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Các công cụ trợ giúp soạn thảo trong MS WORD, đó là

  Tìm kiếm

  Gõ tắt

  Thay thế và sửa lỗi

  Tìm kiếm, thay thế, gõ tắt và sửa lỗi.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Để mở hộp thoại tìm kiếm trong MS WORD ta chọn tổ hợp phím nào sau đây?

  CTRL+C

  CTRL+X

  CTRL+F

  CTRL+V

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Mở hộp thoại gõ tắt và sửa lỗi trong MS WORD ta sử dụng lệnh nào sau đây?

  Edit/ Copy

  Tools/ Autocorrect options

  Edit/ Replace

  Insert/ Break

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?