pencil-icon
Build your own quiz

Geography, Social Studies

12th

grade

Image

Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở ĐNB

28
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Đông Nam Bộ không dẫn đầu cả nước về

  tổng sản phẩm trong nước.

  giá trị sản xuất công nghiệp.

  giá trị hàng xuất khẩu.

  diện tích cây lương thực.

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ được hiểu là nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở

  đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ.

  đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

  đẩy mạnh hợp tác xuất khẩu lao động.

  đẩy mạnh khai thác tài nguyên của vùng.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Tài nguyên khoáng sản nổi bật của Đông Nam Bộ là

  than đá.

  vàng.

  dầu khí.

  quặng sắt.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?