pencil-icon
Build your own quiz

Geography

12th

grade

Image

BÀI 20: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

41
plays

23 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Câu 1 (NB): Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

  Tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực III tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định.

  Tăng tỉ trọng khu vực I, II, giảm tỉ trọng khu vực III.

  Tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I và III.

  Tăng tỉ trọng khu vực III, giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực II tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định.

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Trong cơ cấu giá trị sản xuất của khu vực I (nông-lâm-ngư nghiệp) tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng

  giảm sút.

  Ổn định không tăng không giảm

  tăng nhanh

  tăng giảm thất thường

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta?

  Kinh tế ngoài nhà nước.

  Kinh tế nhà nước.

  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

  Cả 3 thành phần kinh tế trên

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?