QUIZ
BAB 4 SISTEM PERSEKUTUAN
6 months ago by
40 questions
Q.

Apakah bentuk pemerintahan negara kita?

answer choices

Persekutuan

Kesatuan

Konfiderasi

Q.

Pilih unsur terpenting sesebuah negara Persekutuan

answer choices

Kerajaan Pusat

Kerajaan Negeri

Q.

___________ ialah gabungan negeri dalam satu ikatan yang LONGGAR.

answer choices

KONFEDERASI

PERSEKUTUAN

KESATUAN

Q.

Siapakah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan PERTAMA pada tahun 1898?

answer choices

Tuanku Muhammad

Raja Melewar

Yam Tuan Antah

Q.

Tokoh tersebut merupakan RESIDEN pertama di Negeri Sembilan.

Siapakah tokoh tersebut?

answer choices

Martin Lister

J.W.W Birch

Sir Andrew Clark

Q.

Pilih Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang ditubuhkan dalam Persekutuan 1896.

answer choices

Perak

Johor

Selangor

Negeri Sembilan

Q.

Di manakah pusat pentadbiran NNMB ?

answer choices

Kuala Lumpur

Kedah

Negeri Sembilan

Q.

Apakah bentuk kerajaan di negara semasa zaman Malayan Union 1946?

answer choices

Persekutuan

Kesatuan

Q.

Siapakah KETUA PERSEKUTUAN dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948?

answer choices

YDPA

Pesuruhjaya Tinggi British

Q.

Siapakah KETUA PERSEKUTUAN di dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957?

answer choices

YDPA

Gabenor

Q.

Mengapakah pembahagian kuasa diwujudkan di antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri?

answer choices

Melicinkan pentadbiran

Mengelakkan masalah antara Pusat dan Negeri

Q.

Kerajaan TEMPATAN diletakkan di bawah kuasa Kerajaan __________

answer choices

Negeri

Persekutuan

Q.

Pilih kuasa Kerajaan Persekutuan menurut Perlembagaan negara kita.

answer choices

Tanah

Kewangan

Pelajaran

Undang-undang Negeri

Q.

Pilih bidang kuasa Kerajaan Negeri Johor menurut perlembagaan negara.

answer choices

Hari kelepasan negeri

Undang-undang Islam

Pertahanan

Perubatan dan Kesihatan

Q.

Pilih bidang kuasa SENARAI BERSAMA antara Persekutuan dan Negeri.

answer choices

Biasiswa

Pertahanan

Tanah

Q.

Agensi tersebut ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada tahun 1956 bagi rancangan pembukaan ___________

answer choices

tanah baharu

bandar baru

pemasaran hasil pertanian

Q.

Agensi tersebut ditubuhkan pada 1966 bagi __________

answer choices

memulihkan tanah negeri yang terbiar

memasarkan hasil pertanian

membuat penyelidikan pertanian

Q.

Segi Tiga jengka merangkumi 3 daerah di Pahang, iaitu :

answer choices

Temerloh

Jerantut

Maran

Kuantan

Q.

Apakah TUJUAN UTAMA Pembangunan Koridor Wilayah diwujudkan ?

answer choices

Mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah

Mewujudkan bandar bandar baru di pendalaman

Q.

Mengapakah negeri pantai barat Semenanjung Malaysia tidak termasuk dalam Rancangan Koridor Wilayah?

answer choices

kerana negeri maju

kerana tiada peruntukkan

Q.

RANCANGAN PEMBANGUNAN ISKANDAR (SJER) 2006 dibangunakan dalam Pembangunan Koridor Wilayah di __________ JOHOR.

answer choices

UTARA

SELATAN

TIMUR

BARAT

Q.

Pilih Negeri-negeri yang terlibat dalam WILAYAH EKONOMI KORIDOR UTARA (NCER) yang ditubuhkan pada tahun 2007.

answer choices

PERLIS

PULAU PINANG

KEDAH

UTARA PERAK

Q.

KEDA/PERDA/KESEDAR/KETENGAH/DARA/KEJORA

Kerajaan Persekutuan telah membuka wilayah tersebut di bawah rancangan _________

answer choices

Pembangunan Wilayah

Pembangunan Koridor Wilayah

Q.

Apakah nama lama bagi agensi tersebut?

answer choices

Jabatan Haiwan

Jabatan Mergastua

Q.

Agensi manakah yang telah mengiktiraf Taman Negara Kinabalu sebagai Tapak Warisan Dunia pertama di Malaysia ?

answer choices

UNESCO

UHNCR

WHO

Q.

Bunga tersebut dijumpai di Hutan Simpan Royal Belum pada 2003.

Apakah nama bunga tersebut?

answer choices

Rafflesia azlanii

Rafflesia Royal Belum

Rafflesia

Bunga Orkid

Q.

4 daripada spesies penyu dunia boleh dijumpai di perairan Malaysia.

Gambar penyu tersebut merupakan spesies ___________

answer choices

Penyu Karah

Penyu Hijau

Penyu Bertelor

Q.

Flat Jalan Pekeliling tersebut dibina oleh Kerajaan Persekutuan bagi golongan berpendapatan ________

answer choices

rendah

sederhana

tinggi

Q.

Apakah matlamat utama penubuhan Majlis Perumahan Negara yang ditubuhkan pada tahun 2014?

answer choices

Menyediakan rumah mampu milik

Menyediakan rumah yang berkualiti

Membina kawasan perumahan baru yang sistematik

Q.

Kerajaan Persekutuan telah mewujudkan Perbadanan tersebut melalui :

answer choices

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Kementerian Pelancongan

Kementerian Luar bandar

Q.

Pilih contoh Perumahan Mampu Milik yang diwujudkan oleh Kerajaan NEGERI

answer choices

Rumah Selangorku

Rumah Mampu Milik Johor

PR1MA

Rumah Mesra Rakyat

Q.

KEMENTERIAN manakah yang bertanggungjawab terhadap Keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam ?

answer choices

Kementerian Pertahanan

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Belia dan Sukan

Q.

Majlis Keselamatan Negara (MKN) berfungsi menjadi penyelaras antara _____________ dan _________________

answer choices

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pertahanan

Kementerian Pelancongan

Kementerian Kesihatan

Q.

Mengapakah Kerajaan mengisytiharkan Bahagian Ketiga Sarawak sebagai Pemerintahan Keselamatan Rajang (RASCOM) pada tahun 1972?

answer choices

Ancaman Komunis

Ancaman pengganas Abu Sayyaf

Q.

Tokoh tersebut dilantik sebagai PENGARAH OPERASI NEGERI semasa RASCOM dilaksanakan di sarawak.

Siapakah tokoh tersebut?

answer choices

Datuk Patinggi Abdul Rahman Ya'akub

Tun Abdul Razak Hussein

Q.

Mengapakah Kerajaan Persekutuan dan Negeri Sabah menubuhkan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESSCOM) pada tahun 2013?

answer choices

Pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu

Pencerobohan Komunis

Q.

ESSCOM bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di Pantai Timur Sabah yang dikenali sebagai

answer choices

ESSZONE

RASCOM

ESSCOM

Q.

Menurut Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan, apakah yang bakal terjadi kepada undang-undang NEGERI jika bertentangan dengan undang-undang PERSEKUTUAN?

answer choices

Undang-undang Persekutuan mengatasi Negeri

Undang-undang Negeri mengatasi Persekutuan

Q.

Siapakah yang menjadi PENGERUSI dalam Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ?

answer choices

Perdana Menteri

Yang di-Pertuan Agong

Menteri Besar

Sultan

Q.

Jawatan SETIAUSAHA PERSEKUTUAN bagi Sarawak dan Sabah diwujudkan sejak tahun 1963.

Apakah fungsi utama jawatan tersebut?

answer choices

Mengeratkan hubungan Kerajaan Persekutuan dan Negeri

Menguruskan Majlis Negeri Sarawak dan Sabah

Menjalin hubungan diplomatik dengan negara asing

Quizzes you may like
18 Qs
Riwayat Hidup Nabi
1.1k plays
13 Qs
Nombor & Bilangan Bahasa Arab
3.2k plays
10 Qs
Kemerdekaan
3.1k plays
20 Qs
Bendera Kebangsaan
6.2k plays
9 Qs
Malaysia
1.8k plays
11 Qs
Sejarah Malaysia
3.1k plays
12 Qs
Kata Tanya 疑问句
3.3k plays
20 Qs
Selamat Datang Nabi Kekasihku
1.6k plays
Why show ads?
Report Ad