History

10th -

11th

Image

SK1 SEJARAH SPM SET 6

6.9K

40 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Bagaimanakah kedudukan raja di Kerajaan Alam Melayu diperkukuh?

  Pengiktirafan oleh kuasa Siam

  Pentadbiran dibantu para pembesar

  Penguatkuasaan peraturan yang ketat

  Persahabatan dijalin dengan kuasa luar

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Antara yang berikut, manakah DUA cara Kesultanan Melayu Melaka memperoleh wilayah naungan?

  Persahabatan

  Perkahwinan

  Peperangan

  Perdagangan

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Apakah tujuan Bill of Rights digubal?

  Menghalang hak kebebasan rakyat

  Membentuk sistem kerajaan baharu

  Menamatkan penjajahan kuasa asing

  Memberi keutamaan kepada parlimen

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags