Science

KG

Image

Máy Biến Áp mở đầu

14

5 questions

 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Máy biến áp là thiết bị điện hoạt động dựa vào nguyên lý ?

  Cảm ứng điện từ

  Bảo toàn điện áp

  Bảo toàn năng lượng

  Lực điện từ

 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Điện áp hạ thế định mức của lưới điện Việt Nam là ?

  220/380 V

  110/220 V

  230/400 V

  400/660 V

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Thông số nào của lưới điện sẽ không đổi khi qua máy biến áp?

  Điện áp

  Dòng điện

  Công suất

  Tần số

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags