KUIZ KIMIA TINGKATAN 4 (BAB 5 : IKATAN KIMIA)
4 hours ago
g_10322312_71450
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Susunan elektron valensi gas adi di bawah adalah oktet, kecuali ….

  answer choices

  Ar

  He

  Xe

  Ne

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, pernyataan manakah menerangkan sifat Kumpulan 18 dalam Jadual Berkala?


  I. Bersifat lengai secara kimia

  II. Mempunyai susunan elektron yang stabil

  III. Cenderung menderma elektron kepada unsur-unsur lain

  IV. Cenderung berkongsi elektron dengan unsur-unsur lain

  answer choices

  I dan II sahaja

  I dan III sahaja

  II dan III sahaja

  III dan IV sahaja

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Namakan ikatan kimia yang terbentuk melalui pemindahan elektron.

  answer choices

  Ikatan Kovalen

  Daya Van der Waals

  Ikatan Ionik

  Daya Elektrostatik

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Namakan ikatan kimia yang terbentuk melalui perkongsian elektron antara unsur-unsur.

  answer choices

  Ikatan Ionik

  Daya Van der Waals

  Ikatan Kovalen

  Daya Elektrostatik

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ikatan Ionik terbentuk daripada pemindahan elektron dari atom A ke atom B. Apakah atom A dan B?

  answer choices

  A- Logam; B- Bukan logam

  A- Bukan logam; B- Logam

  A- Bukan logam; B- Bukan logam

  A- Logam; B- Logam

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dalam pembentukan ikatan ionik, atom logam akan _____ elektron dan membentuk ion ____.


  Isi tempat kosong.

  answer choices

  Menerima; Positif

  Menerima; Negatif

  Menderma; Positif

  Menderma; Negatif

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dalam pembentukan ikatan ionik, atom bukan logam akan _____ elektron dan membentuk ion ____.


  Isi tempat kosong.

  answer choices

  Menderma; Positif

  Menderma; Negatif

  Menerima; Positif

  Menerima; Negatif

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Satu atom unsur X bertindak balas dengan unsur Y menghasilkan satu sebatian. Apakah formula bagi sebatian yang terbentuk?

  answer choices

  XY

  X2Y

  XY2

  X2Y2

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Atom X mempunyai susunan elektrom 2.4. Atom Y mempunyai nombor proton 17. Apakah ciri-ciri sebatian yang terbentuk antara unsur X dan unsur Y?


  I. Ia mempunyai takat lebur yang tinggi

  II. Ia TIDAK boleh mengkonduksi elektrik

  III. Ia TIDAK wujud sebagai pepejal pada keadaan bilik

  IV. Ia larut dalam pelarut organik

  answer choices

  I dan II sahaja

  III dan IV sahaja

  I, II dan III sahaja

  II, III, dan IV sahaja

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Helium tidak bertindak balas dengan unsur lain. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai neon?

  answer choices

  Helium sentiasa bergabung dengan diri sendiri

  Helium wujud sebagai gas monoatom

  Helium mempunyai susunan elekron oktet yang stabil

  Helium mempunyai susunan duplet yang stabil

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unsur X mempunyai 8 proton. apakah cas bagi ion unsur X?

  answer choices

  2+

  2-

  3+

  3-

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Susunan elektron bagi atom gas adi boleh diwakili oleh

  answer choices

  2.1

  2.8

  2.8.4

  2.8.8.1

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual menunjukkan susunan elektron bagi atom unsur T dan atom unsur U.


  Antara pasangan formula dan jenis ikatan berikut, yang manakah benar apabila unsur T bertindak balas dengan unsur U?

  answer choices

  T2U ; Ikatan Ionik

  TU2 ; Ikatan Ionik

  T2U ; Ikatan kovalen

  TU2 ; Ikatan kovalen

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual menunjukkan susunan elektron bagi unsur P, Q, R dan S.


  Antara berikut, yang manakah akan membentukan sebatian ion?

  answer choices

  Q dan P

  S dan Q

  R dan P

  Q dan R

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan susunan elektron bagi molekul karbon dioksida.


  Antara berikut yang manakah benar?

  answer choices

  Satu atom karbon menyumbang empat elektron untuk dikongsi dengan dua

  atom oksigen.

  Empat ikatan kovalen ganda dua terbentuk dalam molekul karbon dioksida.

  Setiap atom oksigen menyumbang satu elektron untuk dikongsi.

  Satu atom karbon memerlukan dua elektron untuk mencapai susunan elektron

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Susunan elektron bagi atom X ialah 2.8.5 dan atom Y mempunyai 2 elektron valens

  Apakah jeniss ikatan dan formula sebatian yang terbentuk antara X dan Y?

  answer choices

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan susunan elektron kalsium oksida.


  Antara berikut, yang manakah benar mengenai kalsium oksida.

  answer choices

  Atom kalsium berkongsi elektron dengan atom oksigen

  Atom kalsium memindahkan elektron kepada atom oksigen

  Atom oksigen membebaskan elektron

  Atom kalsium menerima elektron

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual menunjukkan nombor proton bagi enam jenis unsur P, Q, R, S, T dan U.


  Antara pasangan unsur berikut, yang manakah boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan larutan akueus.

  answer choices

  P dan Q

  P dan R

  R dan T

  S dan U

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud ikatan ion?

  answer choices

  Ikatan yang terbentuk apabila logam-logam menyumbang elektron kepada satu sama lain untuk mencapai suatu susunan elektron yang stabil

  Ikatan yang terbentuk apabila atom-atom bukan logam berkongsi elektron untuk mencapai suatu susunan elektron yang stabil

  Ikatan yang terbentuk oleh daya Van der Waals yang lemah di antara atom-atom bukan logam

  Ikatan yang terbentuk apabila atom logam memindahkan elektron kepada atom bukan logam.

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pasangan atom manakah yang membentuk sebatian melalui perkongsian elektron?

  answer choices

  W dan Z

  W dan Y

  X dan Z

  X dan Y

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unsur W bertindak balas dengan unsur X dan membentuk sebatian ion WX2. Susunan elektron atom X ialah 2.8.7.


  Antara berikut, yang manakah mungkin susunan elektron atom W?

  answer choices

  2.8.1

  2.8.2

  2.8.4

  2.8.6

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah mewakili susunan elektron bagi sebatian natrium klorida, NaCl?

  answer choices
 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Susunan elektron atom M ialah 2.8.1 dan susunan elektron atom X ialah 2.6. Unsur M dan unsur X bertindak balas membentuk satu sebatian.


  Antara berikut, yang manakah benar tentang tindak balas itu?

  answer choices

  Atom X menderma 2 elektron

  Atom M menerima 1 elektron

  Suatu sebatian ion terbentuk

  Sebatian terbentuk mempunyai formula kimia, MX2

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unsur X bertindak balas dengan unsur Y untuk membentuk suatu sebatian kovalen yang mempunyai formula XY2. Susunan elektron bagi atom Y ialah 2.8.7.


  Antara berikut, yang manakah susunan elektron yang mungkin bagi atom X?

  answer choices

  2.8.1.

  2.8.2

  2.8.4

  2.8.6

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bahan manakah adalah sebatian ionik?

  answer choices

  SO2

  Al2O3

  CCl4

  CH4

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unsur M dan unsur L masing-masing terletak dalam Kumpulan 1 dan Kumpulan 16 dalam Jadual Berkala. Unsur M bertindak balas dengan unsur L untuk membentuk suatu sebatian.


  Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan sifat sebatian tersebut?

  answer choices

  Larut di dalam pelarut organik

  Takat lebur dan takat didih yang rendah

  Mengkonduksikan elektrik dalam keadaan lebur dan larutan akueus

  Wujud sebagai gas dalam keadaan bilik.

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bahan manakah sebatian ion?

  answer choices

  Glukosa

  Metanol

  Zink oksida

  Karbon dioksida

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara pernyataan berikut, yang manakah TIDAK menerangkan sifat sebatian kovalen?

  answer choices

  Takat lebur dan takat didih yang rendah

  Wujud sebagai pepejal, cecair dan gas dalam keadaan bilik

  Tidak mengkonduksikan elektrik

  Larut di dalam air, tidak larut di dalam pelarut organik

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unsur X terletak di Kumpulan 1 manakala unsur Y terletak di Kumpulan 17 dalam Jadual Berkala.


  Antara berikut, yang manakah menerangkan sifat sebatian yang terbentuk apabila unsur unsur X dan unsur Y bertindak balas?

  answer choices

  Takat didih dan takat lebur yang rendah

  Larut di dalam air tetapi tidak larut di dalam pelarut organik

  Tidak mengkonduksikan elektrik

  Wujud sebagai pepejal, cecair dan gas dalam keadaan bilik

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unsur G terletak di Kumpulan 14 manakala unsur H terletak di Kumpulan 17 dalam Jadual Berkala.


  Antara berikut, yang manakah menerangkan sifat sebatian yang terbentuk apabila unsur unsur G dan unsur H bertindak balas?

  answer choices

  Larut di dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut organik

  Wujud sebagai pepejal, cecair dan gas dalam keadaan bilik

  Takat lebur dan takat didih yang tinggi

  Mengkonduksikan elektrik dalam keadaan lebur dan larutan akueus.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game