pencil-icon
Build your own quiz

Social Studies

2nd

grade

Image

Lịch sử Hồ Hoàn Kiếm

919
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Hồ Hoàn Kiếm gắn liền với sự kiện lịch sử nào?

  Đánh giặc Minh

  Đánh giặc Ngô

  Đánh giặc Mông

  Đánh giặc phương Bắc

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 5: Hồ Hoàn Kiếm có tên gọi khác là gì?

  Hồ Tây

  Hồ Gươm

  Hồ Trúc Bạch

  Hồ Tây

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ai là người nhận được thanh gươm?

  Lê Thận

  Lê Lợi

  Trần Quốc Tuấn

  Nguyễn Trãi

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?