pencil-icon
Build your own quiz

Other

12th

grade

Image

Bài 8 - lớp 12

75
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Theo quy định của pháp luật, công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây?

  Quản lí.

  Điều phối.

  Sáng tạo.

  Tham vấn.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Một trong những nội dung cơ bản của quyền được học tập là mọi công dân đều được

  học vượt cấp.

  cấp học bổng.

  học không hạn chế.

  miễn học phí.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Cá nhân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

  Tự phán quyết.

  Kiểm tra.

  Đối thoại.

  Được phát triển.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?