Other

12th

grade

Image

Bài 8 - lớp 12

73
plays

40 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Theo quy định của pháp luật, công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây?

  Quản lí.

  Điều phối.

  Sáng tạo.

  Tham vấn.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Một trong những nội dung cơ bản của quyền được học tập là mọi công dân đều được

  học vượt cấp.

  cấp học bổng.

  học không hạn chế.

  miễn học phí.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cá nhân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

  Tự phán quyết.

  Kiểm tra.

  Đối thoại.

  Được phát triển.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?