11th

grade

Image

Bài tập trắc nghiệm GDCD 11

81
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1:Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào?

  A. Nhu cầu của mọi người

  B. Nhu cầu của người tiêu dùng.

  C. Nhu cầu có khả năng thanh toán

  D. nhu cầu tiêu dùng hàng hoá.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2: Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu?

  A. Giá cả, thu nhập

  B. Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán

  C. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu

  D. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3: Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?

  A. Giá cả

  B. Nguồn lực

  C. Năng suất lao động

  D. Chi phí sản xuất

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?