Instructional Technology

4th

grade

Image

Em tập vẽ Lớp 4

78
plays

13 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Công cụ nào sau đây dùng để chọn hình ?

  Image
  Image
  Image
  Image
 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Muốn phóng to cục tẩy ở trong Paint ta dùng tổ hợp phím nào sau đây ?

  Shift +

  Ctrl +

  Alt +

  Ctrl Shift +

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Để tăng độ dày nét vẽ ta sử dụng công cụ nào ?

  Image
  Image
  Image
  Image
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?