EKOSISTEM DINAMIK BIOLOGI TINGKATAN 4
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'aras trof'?

  answer choices

  Pemindahan tenaga daripada pengeluar menerusi satu siri organisma yang memakan sesama mereka

  Setiap peringkat rantai makanan

  Satu siri rantaian makanan yang berhubungan di dalam satu ekosistem

  Setiap aras mewakili bilangan individu pada setiap aras trof

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'rantai makanan'?

  answer choices

  Pemindahan tenaga daripada pengeluar menerusi satu siri organisma yang memakan sesama mereka

  Setiap peringkat rantai makanan

  Satu siri rantaian makanan yang berhubungan di dalam satu ekosistem

  Setiap aras mewakili bilangan individu pada setiap aras trof

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'jaringan makanan'?

  answer choices

  Setiap peringkata rantai makanan

  Pemindahan tenaga daripada pengeluar menerusi satu siri organisma yang memakan sesama mereka

  Satu siri rantaian makanan yang berhubungan di dalam satu ekosistem

  Setiap aras mewakili bilangan individu pada setiap aras trof

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'piramid nombor'?

  answer choices

  Setiap peringkat rantaian makanan

  Pemindahan tenaga daripada pengeluar menerusi satu siri organisma yang memakan sesama mereka

  Satu siri rantaian makanan yang berhubungan di dalam satu ekosistem

  Setiap aras mewakili bilangan individu pada setiap aras trof

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'piramid tenaga'?

  answer choices

  Tenaga dipindahkan dari satu aras trof ke aras seterusnya

  Tumbuhan hijau menggunakan tenaga cahaya untuk mensintesis bahan organik

  Herbivor atau karnivor yang menggunakan tenaga dengan memakan pengeluar atau pengguna lain

  Mikroorganisma menguraikan bahan buangan dan organisma mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'pengeluar'?

  answer choices

  Tenaga dipindahkan dari satu aras trof ke aras seterusnya

  Tumbuhan hijau menggunakan tenaga cahaya untuk mensintesis bahan organik

  Herbivor atau karnivor yang menggunakan tenaga dengan memakan pengeluar atau pengguna lain

  Mikroorganisma menguraikan bahan buangan dan organisma mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'pengguna'?

  answer choices

  Tenaga dipindahkan dari satu aras trof ke aras seterusnya

  Setiap aras mewakili biojisim dalam sesuatu aras trof.

  Mikroorganisma menguraikan bahan buangan dan organisma mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas

  Herbivor atau karnivor yang menggunakan tenaga dengan memakan pengeluar atau pengguna lain

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'pengurai'?

  answer choices

  Tenaga dipindahkan dari satu aras trof ke aras seterusnya

  Herbivor atau karnivor yang menggunakan tenaga dengan memakan pengeluar atau pengguna lain

  Mikroorganisma menguraikan bahan buangan dan organisma mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas

  Tumbuhan hijau menggunakan tenaga cahaya untuk mensintesis bahan organik

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai 'piramid nombor'?

  answer choices

  Tumbuhan hijau menggunakan tenaga cahaya untuk mensintesis bahan organik

  Setiap aras mewakili biojisim dalam sesuatu aras trof

  Mewakili jumlah tenaga tetap pada sesuatu masa yang ditentukan

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'habitat'?

  answer choices

  Sekumpulan organisma yang kelihatan sama

  Persekitaran semula jadi di mana organisma hidup

  Peranan organisma dalam ekosistem

  Sekumpulan organisma dari spesies yang sama

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'nic'?

  answer choices

  Persekitaran semula jadi di mana organisma hidup

  Peranan organisma dalam ekosistem

  Sekumpulan organisma yang mempunyai ciri yang sama

  Beberapa populasi dari spesies berbeza

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai 'spesies'?

  answer choices

  Sekumpulan organisma yang kelihatan sama

  Sekumpulan organisma yang kelihatan sama berkongsi peranan yang sama

  Sekumpulan organisma yang mempunyai ciri yang sama

  Boleh membiak dengan spesies lain

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'populasi'?

  answer choices

  Peranan organisma dalam ekosistem

  Sekumpulan organisma dari spesies yang sama tinggal di habitat yang sama pada masa yang sama

  Persekitaran semula jadi di mana organisma hidup

  Komuniti organisma yang berinteraksi dengan persekitaran abiosis

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'komuniti'?

  answer choices

  Sekumpulan organisma dari spesies yang sama tinggal di habitat yang sama pada masa yang sama

  Sekumpulan organisma yang kelihatan sama dan mempunyai ciri yang sama

  Beberapa populasi dari spesies berbeza yang hidup dalam habitat yang sama dalam ekosistem yang sama

  Persekitaran semula jadi di mana organisma hidup

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'ekosistem'?

  answer choices

  Komuniti organisma yang berinteraksi dengan persekitaran abiosis dan berfungsi sebagai satu unit

  Sekumpulan organisma dari spesies yang sama tinggal di habitat yang sama pada masa yang sama

  Sekumpulan organisma yang kelihatan sama yang berkongsi peranan yang sama

  Sekumpulan organisma yang kelihatan sama mempunyai ciri yang sama

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai 'sistem dinamik'?

  answer choices

  Komponen biosis mengawal ekosistem

  Komponen biosis adalah seimbang dengan komponen abiosis

  Komponen biosis adalah seimbang antara satu sama lain

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'pengkolonian'?

  answer choices

  Penakluk pertama

  Spesies yang menggantikan spesies perintis

  Berlaku di kawasan baru di mana tiada hidupan lain yang wujud di situ sebelumnya

  Penakluk mempunyai tumbuhan yang lasak

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai 'spesies perintis'?

  answer choices

  Boleh hidup di tanah yang kering dan kurang nutrien

  Tumbuhan yang tahan lasak

  Hanya hidup di tanah yang lembap dan cukup nutrien

  Penakluk pertama

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai 'penyesar'?

  answer choices

  Spesies yang menggantikan spesies perintis

  Menukar struktur dan kualiti tanah

  Memjadikan tanah lebih sesuai untuk pertumbuhan tumbuhan yang lebih besar

  Menjadikan tanah lebih kering dan kurang nutrien

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai 'spesies dominan'?

  answer choices

  Penyesar yang mengalahkan spesies perintis

  Proses beransur-ansur

  Membesar dengan lebih cepat

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai 'sesaran'?

  answer choices

  Proses beransur-ansur

  Komuniti yang stabil

  Satu komuniti mengubah persekitarannya untuk digantikan oleh komuniti lain

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai 'komuniti klimaks'?

  answer choices

  Komuniti yang stabil

  Seimbang dengan persekitaran

  Proses sesaran masih berlaku

  Mengalami sedikit/tiada perubahan dalam komposis spesies

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah BUKAN masalah yang dihadapi oleh tumbuhan di kawasan paya bakau?

  answer choices

  Tanah yang lembut dan berlumpur

  Angin laut yang perlahan

  Terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi

  Keadaan tanah yang bertakung air

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan masalah bagi tumbuhan di kawasan paya bakau?

  answer choices

  Kemasinan air laut rendah

  Biji benih yang jatuh ke tanah mati

  Biji benih tidak tenggelam dalam tanah

  Oksigen terlalu tinggi

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai Zon 1?

  answer choices

  Mempunyai pneumatofor

  Akar ceracak

  Sistem akar meluas

  Tanah lebih kering

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai Zon 2?

  answer choices

  Akar jangkang

  Akar ceracak

  Tanah lebih tinggi

  Tanah lebih keras

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai Zon 3?

  answer choices

  Akar banir

  Struktur tanah diubah suai secara beransur-ansur

  Tumbuhan darat menggantikan tumbuhan bakau

  Sistem akar meluas

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang tidak benar mengenai bentuk daun di kawasan paya bakau?

  answer choices

  Kutikel yang tebal

  Epidermis yang tebal

  Sukulen

  Boleh menyimpan air

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'hidatod'?

  answer choices

  Lapisan kalis air pada permukaan daun

  Liang pada epidermis daun

  Sel sap di dalam akar

  Kawasan air masin disimpan

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'vivipariti'?

  answer choices

  Biji benih bercambah ketika masih melekat pada tumbuhan induk

  Biji benih jatuh ke atas tanah dan tenggelam

  Biji benih hidup dan bercambah di atas tanah yang tidak subur

  Biji benih hidup dan bercambah di atas tanah yang subur

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  Apakah BUKAN kepentingan vivipariti?

  answer choices

  Membolehkan biji benih terapung dan dihanyutkan ke tanah untuk pertumbuhan

  Meningkatkan peluang biji benih untuk hidup

  Memastikan biji benih sihat dan berkhasiat

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  Di manakah kawasan bagi jenis tumbuhan Avicennia sp. dan Sonneratia sp.?

  answer choices

  Zon 1

  Zon 2

  Zon 3

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  Di manakah kawasan bagi jenis tumbuhan Bruguiera sp.?

  answer choices

  Zon 1

  Zon 2

  Zon 3

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  Di manakah kawasan bagi tumbuhan Rhizophora sp.?

  answer choices

  Zon 1

  Zon 2

  Zon 3

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah BUKAN faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi?

  answer choices

  Elemen biosis dan abiosis

  Kadar kelahiran dan kematian

  Kadar kebolehan membaca, menulis dan mengira

  Kadar pergerakan masuk dan keluar sesuatu kawasan

 • Question 36
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'kepadatan populasi'?

  answer choices

  Kajian tentang struktur dan dinamik sesuatu populasi

  Jumlah manusia per unit luas bagi sebuah kawasan

  Jumlah organisma per unit luas bagi sebuah ekosistem

  Jumlah organisma per unit luas bagi sebuah habitat

 • Question 37
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan gabungan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan Lemna sp. yang betul?

  answer choices

  Suhu, Enzim, Keamatan Cahaya, pH

  Suhu, Keamatan Cahaya, Kelembapan, pH

  Enzim, Keamatan Cahaya, Kelembapan, pH

  Suhu, Keamatan Cahaya, Kelembapan, Enzim

 • Question 38
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan gabungan faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma yang betul?

  answer choices

  Suhu, Nutrien, Keamatan Cahaya, pH

  Suhu, Keamatan Cahaya, Kelembapan, pH

  Nutrien, Keamatan Cahaya, Kelembapan, pH

  Suhu, Keamatan Cahaya, Kelembapan, Enzim

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'pereputan'?

  answer choices

  Organisma hadir dalam salur pernafasan yang menghasilkan selulase

  Proses sintesis protein dalam tumbuhan dan haiwan

  Penguraian tinggalan organisma mati dan pembebasan nutrien ke dalam tanah

 • Question 40
  30 seconds
  Q.

  Apakah definisi 'patogen'?

  answer choices

  Mikroorganisma yang digunakan untuk mensintesis protein

  Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit

  Mikroorganisma yang merupakan pembawa penyakit

  Mikroorganisma yang menyebabkan penguraian tinggalan organisma mati

Report Quiz
Join a game