EKOSISTEM DINAMIK BIOLOGI TINGKATAN 4
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
  • Question 1
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'aras trof'?

    answer choices

    Pemindahan tenaga daripada pengeluar menerusi satu siri organisma yang memakan sesama mereka

    Setiap peringkat rantai makanan

    Satu siri rantaian makanan yang berhubungan di dalam satu ekosistem

    Setiap aras mewakili bilangan individu pada setiap aras trof

  • Question 2
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'rantai makanan'?

    answer choices

    Pemindahan tenaga daripada pengeluar menerusi satu siri organisma yang memakan sesama mereka

    Setiap peringkat rantai makanan

    Satu siri rantaian makanan yang berhubungan di dalam satu ekosistem

    Setiap aras mewakili bilangan individu pada setiap aras trof

  • Question 3
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'jaringan makanan'?

    answer choices

    Setiap peringkata rantai makanan

    Pemindahan tenaga daripada pengeluar menerusi satu siri organisma yang memakan sesama mereka

    Satu siri rantaian makanan yang berhubungan di dalam satu ekosistem

    Setiap aras mewakili bilangan individu pada setiap aras trof

  • Question 4
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'piramid nombor'?

    answer choices

    Setiap peringkat rantaian makanan

    Pemindahan tenaga daripada pengeluar menerusi satu siri organisma yang memakan sesama mereka

    Satu siri rantaian makanan yang berhubungan di dalam satu ekosistem

    Setiap aras mewakili bilangan individu pada setiap aras trof

  • Question 5
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'piramid tenaga'?

    answer choices

    Tenaga dipindahkan dari satu aras trof ke aras seterusnya

    Tumbuhan hijau menggunakan tenaga cahaya untuk mensintesis bahan organik

    Herbivor atau karnivor yang menggunakan tenaga dengan memakan pengeluar atau pengguna lain

    Mikroorganisma menguraikan bahan buangan dan organisma mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas

  • Question 6
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'pengeluar'?

    answer choices

    Tenaga dipindahkan dari satu aras trof ke aras seterusnya

    Tumbuhan hijau menggunakan tenaga cahaya untuk mensintesis bahan organik

    Herbivor atau karnivor yang menggunakan tenaga dengan memakan pengeluar atau pengguna lain

    Mikroorganisma menguraikan bahan buangan dan organisma mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas

  • Question 7
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'pengguna'?

    answer choices

    Tenaga dipindahkan dari satu aras trof ke aras seterusnya

    Setiap aras mewakili biojisim dalam sesuatu aras trof.

    Mikroorganisma menguraikan bahan buangan dan organisma mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas

    Herbivor atau karnivor yang menggunakan tenaga dengan memakan pengeluar atau pengguna lain

  • Question 8
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'pengurai'?

    answer choices

    Tenaga dipindahkan dari satu aras trof ke aras seterusnya

    Herbivor atau karnivor yang menggunakan tenaga dengan memakan pengeluar atau pengguna lain

    Mikroorganisma menguraikan bahan buangan dan organisma mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas

    Tumbuhan hijau menggunakan tenaga cahaya untuk mensintesis bahan organik

  • Question 9
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai 'piramid nombor'?

    answer choices

    Tumbuhan hijau menggunakan tenaga cahaya untuk mensintesis bahan organik

    Setiap aras mewakili biojisim dalam sesuatu aras trof

    Mewakili jumlah tenaga tetap pada sesuatu masa yang ditentukan

  • Question 10
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'habitat'?

    answer choices

    Sekumpulan organisma yang kelihatan sama

    Persekitaran semula jadi di mana organisma hidup

    Peranan organisma dalam ekosistem

    Sekumpulan organisma dari spesies yang sama

  • Question 11
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'nic'?

    answer choices

    Persekitaran semula jadi di mana organisma hidup

    Peranan organisma dalam ekosistem

    Sekumpulan organisma yang mempunyai ciri yang sama

    Beberapa populasi dari spesies berbeza

  • Question 12
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai 'spesies'?

    answer choices

    Sekumpulan organisma yang kelihatan sama

    Sekumpulan organisma yang kelihatan sama berkongsi peranan yang sama

    Sekumpulan organisma yang mempunyai ciri yang sama

    Boleh membiak dengan spesies lain

  • Question 13
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'populasi'?

    answer choices

    Peranan organisma dalam ekosistem

    Sekumpulan organisma dari spesies yang sama tinggal di habitat yang sama pada masa yang sama

    Persekitaran semula jadi di mana organisma hidup

    Komuniti organisma yang berinteraksi dengan persekitaran abiosis

  • Question 14
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'komuniti'?

    answer choices

    Sekumpulan organisma dari spesies yang sama tinggal di habitat yang sama pada masa yang sama

    Sekumpulan organisma yang kelihatan sama dan mempunyai ciri yang sama

    Beberapa populasi dari spesies berbeza yang hidup dalam habitat yang sama dalam ekosistem yang sama

    Persekitaran semula jadi di mana organisma hidup

  • Question 15
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'ekosistem'?

    answer choices

    Komuniti organisma yang berinteraksi dengan persekitaran abiosis dan berfungsi sebagai satu unit

    Sekumpulan organisma dari spesies yang sama tinggal di habitat yang sama pada masa yang sama

    Sekumpulan organisma yang kelihatan sama yang berkongsi peranan yang sama

    Sekumpulan organisma yang kelihatan sama mempunyai ciri yang sama

  • Question 16
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai 'sistem dinamik'?

    answer choices

    Komponen biosis mengawal ekosistem

    Komponen biosis adalah seimbang dengan komponen abiosis

    Komponen biosis adalah seimbang antara satu sama lain

  • Question 17
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'pengkolonian'?

    answer choices

    Penakluk pertama

    Spesies yang menggantikan spesies perintis

    Berlaku di kawasan baru di mana tiada hidupan lain yang wujud di situ sebelumnya

    Penakluk mempunyai tumbuhan yang lasak

  • Question 18
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai 'spesies perintis'?

    answer choices

    Boleh hidup di tanah yang kering dan kurang nutrien

    Tumbuhan yang tahan lasak

    Hanya hidup di tanah yang lembap dan cukup nutrien

    Penakluk pertama

  • Question 19
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai 'penyesar'?

    answer choices

    Spesies yang menggantikan spesies perintis

    Menukar struktur dan kualiti tanah

    Memjadikan tanah lebih sesuai untuk pertumbuhan tumbuhan yang lebih besar

    Menjadikan tanah lebih kering dan kurang nutrien

  • Question 20
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai 'spesies dominan'?

    answer choices

    Penyesar yang mengalahkan spesies perintis

    Proses beransur-ansur

    Membesar dengan lebih cepat

  • Question 21
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai 'sesaran'?

    answer choices

    Proses beransur-ansur

    Komuniti yang stabil

    Satu komuniti mengubah persekitarannya untuk digantikan oleh komuniti lain

  • Question 22
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai 'komuniti klimaks'?

    answer choices

    Komuniti yang stabil

    Seimbang dengan persekitaran

    Proses sesaran masih berlaku

    Mengalami sedikit/tiada perubahan dalam komposis spesies

  • Question 23
    30 seconds
    Q.

    Antara yang berikut, yang manakah BUKAN masalah yang dihadapi oleh tumbuhan di kawasan paya bakau?

    answer choices

    Tanah yang lembut dan berlumpur

    Angin laut yang perlahan

    Terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi

    Keadaan tanah yang bertakung air

  • Question 24
    30 seconds
    Q.

    Antara yang berikut, yang manakah merupakan masalah bagi tumbuhan di kawasan paya bakau?

    answer choices

    Kemasinan air laut rendah

    Biji benih yang jatuh ke tanah mati

    Biji benih tidak tenggelam dalam tanah

    Oksigen terlalu tinggi

  • Question 25
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai Zon 1?

    answer choices

    Mempunyai pneumatofor

    Akar ceracak

    Sistem akar meluas

    Tanah lebih kering

  • Question 26
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai Zon 2?

    answer choices

    Akar jangkang

    Akar ceracak

    Tanah lebih tinggi

    Tanah lebih keras

  • Question 27
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai Zon 3?

    answer choices

    Akar banir

    Struktur tanah diubah suai secara beransur-ansur

    Tumbuhan darat menggantikan tumbuhan bakau

    Sistem akar meluas

  • Question 28
    30 seconds
    Q.

    Apakah yang tidak benar mengenai bentuk daun di kawasan paya bakau?

    answer choices

    Kutikel yang tebal

    Epidermis yang tebal

    Sukulen

    Boleh menyimpan air

  • Question 29
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'hidatod'?

    answer choices

    Lapisan kalis air pada permukaan daun

    Liang pada epidermis daun

    Sel sap di dalam akar

    Kawasan air masin disimpan

  • Question 30
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'vivipariti'?

    answer choices

    Biji benih bercambah ketika masih melekat pada tumbuhan induk

    Biji benih jatuh ke atas tanah dan tenggelam

    Biji benih hidup dan bercambah di atas tanah yang tidak subur

    Biji benih hidup dan bercambah di atas tanah yang subur

  • Question 31
    30 seconds
    Q.

    Apakah BUKAN kepentingan vivipariti?

    answer choices

    Membolehkan biji benih terapung dan dihanyutkan ke tanah untuk pertumbuhan

    Meningkatkan peluang biji benih untuk hidup

    Memastikan biji benih sihat dan berkhasiat

  • Question 32
    30 seconds
    Q.

    Di manakah kawasan bagi jenis tumbuhan Avicennia sp. dan Sonneratia sp.?

    answer choices

    Zon 1

    Zon 2

    Zon 3

  • Question 33
    30 seconds
    Q.

    Di manakah kawasan bagi jenis tumbuhan Bruguiera sp.?

    answer choices

    Zon 1

    Zon 2

    Zon 3

  • Question 34
    30 seconds
    Q.

    Di manakah kawasan bagi tumbuhan Rhizophora sp.?

    answer choices

    Zon 1

    Zon 2

    Zon 3

  • Question 35
    30 seconds
    Q.

    Antara yang berikut, yang manakah BUKAN faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi?

    answer choices

    Elemen biosis dan abiosis

    Kadar kelahiran dan kematian

    Kadar kebolehan membaca, menulis dan mengira

    Kadar pergerakan masuk dan keluar sesuatu kawasan

  • Question 36
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'kepadatan populasi'?

    answer choices

    Kajian tentang struktur dan dinamik sesuatu populasi

    Jumlah manusia per unit luas bagi sebuah kawasan

    Jumlah organisma per unit luas bagi sebuah ekosistem

    Jumlah organisma per unit luas bagi sebuah habitat

  • Question 37
    30 seconds
    Q.

    Antara yang berikut, yang manakah merupakan gabungan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan Lemna sp. yang betul?

    answer choices

    Suhu, Enzim, Keamatan Cahaya, pH

    Suhu, Keamatan Cahaya, Kelembapan, pH

    Enzim, Keamatan Cahaya, Kelembapan, pH

    Suhu, Keamatan Cahaya, Kelembapan, Enzim

  • Question 38
    30 seconds
    Q.

    Antara yang berikut, yang manakah merupakan gabungan faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma yang betul?

    answer choices

    Suhu, Nutrien, Keamatan Cahaya, pH

    Suhu, Keamatan Cahaya, Kelembapan, pH

    Nutrien, Keamatan Cahaya, Kelembapan, pH

    Suhu, Keamatan Cahaya, Kelembapan, Enzim

  • Question 39
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'pereputan'?

    answer choices

    Organisma hadir dalam salur pernafasan yang menghasilkan selulase

    Proses sintesis protein dalam tumbuhan dan haiwan

    Penguraian tinggalan organisma mati dan pembebasan nutrien ke dalam tanah

  • Question 40
    30 seconds
    Q.

    Apakah definisi 'patogen'?

    answer choices

    Mikroorganisma yang digunakan untuk mensintesis protein

    Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit

    Mikroorganisma yang merupakan pembawa penyakit

    Mikroorganisma yang menyebabkan penguraian tinggalan organisma mati

Report Quiz
Join a game