Biology

12th

grade

Image

EKOSISTEM DINAMIK BIOLOGI TINGKATAN 4

142
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah definisi 'aras trof'?

  Pemindahan tenaga daripada pengeluar menerusi satu siri organisma yang memakan sesama mereka

  Setiap peringkat rantai makanan

  Satu siri rantaian makanan yang berhubungan di dalam satu ekosistem

  Setiap aras mewakili bilangan individu pada setiap aras trof

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah definisi 'rantai makanan'?

  Pemindahan tenaga daripada pengeluar menerusi satu siri organisma yang memakan sesama mereka

  Setiap peringkat rantai makanan

  Satu siri rantaian makanan yang berhubungan di dalam satu ekosistem

  Setiap aras mewakili bilangan individu pada setiap aras trof

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah definisi 'jaringan makanan'?

  Setiap peringkata rantai makanan

  Pemindahan tenaga daripada pengeluar menerusi satu siri organisma yang memakan sesama mereka

  Satu siri rantaian makanan yang berhubungan di dalam satu ekosistem

  Setiap aras mewakili bilangan individu pada setiap aras trof

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?