Kimia SPM (bab 2 - 4 Ting 4)
3 months ago
normahmispar_61290
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Yang manakah benar tentang Teori Kinetik Jirim?

  answer choices

  Zarah-zarah sentiasa bergerak atau bergetar

  Kelajuan zarah-zarah akan bertambah jika lebih tenaga diperoleh

  Zarah-zarah dalam cecair bergerak lebih laju berbanding dalam gas

  Pergerakan zarah-zarah dalam cecair melibatkan getaran sahaja

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Satu atom unsur Y mempunyai 17 proton dan 20 neutron di dalam nukleus. Yang berikut yang manakah merupakan susunan elektron atom Y?

  answer choices

  2.1

  2.8.7

  2.8.8

  2.8.8.2

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Satu atom boron boleh ditulis sebagai 115B. Berapakah elektron valens bagi satu atom boron?

  answer choices

  1

  3

  5

  6

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Jisim dua atom unsur Y sama dengan jisim tiga atom oksigen. Berapakah jisim atom relatif unsur Y? (JAR O = 16)

  answer choices

  12

  24

  32

  36

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Yang berikut yang manakah padanan yang betul

  answer choices

  Natrium - N2

  Kuprum (II) sulfida - CuS2

  Ammonium nitrat - NH4(NO3)2

  Kalium oksida - K2O

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Satu unsur T mempunyai nombor proton 10 dan nombor nukleon 20. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah BENAR?

  answer choices

  T bertindak balas dengan natrium untuk membentuk sebatian ion

  T wujud sebagai molekul dwiatom

  T ialah konduktor haba yang baik

  T merupakan gas pada suhu bilik

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  Unsur M membentuk ion M+ yang mempunyai susuna n elektron 2.8. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang unsur M?

  answer choices

  Unsur M terbakar dalam gas bromin untuk membentuk sebatian dengan formula MBr

  Unsur M terletak dalam Kala 2 Jadual Berkala

  Unsur M bertindak balas dengan cergas dalam air

  Unsur M mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Yang berikut yang manakah menerangkan saiz atom unsur berkurang apabila merentas Kala 3?

  answer choices

  Bilangan elektron valens bertambah apabila merentas Kala 3

  Bilangan proton bertambah apabila merentas Kala 3

  Bilangan petala berisi elektron berkurang apabila merentas Kala 3

  Jisim atom relatif unsur bertambah apabila merentas Kala 3

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Unsur J berada dalam Kumpulan 8 dan Kala 4 dalam Jadual Berkala Unsur. Yang berikut yang manakah BENAR?

  answer choices

  Unsur J membentuk ion berwarna di dalam larutan akueus

  Unsur J mempunyai hanya satu nombor pengoksidaan

  Unsur J tidak boleh mengalirkan arus elektrik

  Unsur J mempunyai ketumpatan yang rendah

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Terdapat Unsur Peralihan yang berfungsi sebagai mangkin dalam industri

  answer choices

  Benar

  Salah

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Kumpulan 1 dalam Jadual Berkala dikenal juga sebagai Kumpulan Halogen

  answer choices

  Benar

  Salah

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Jika valens sesuatu unsur itu ialah 2, kita boleh letakkan ia dalam Kumpulan 12 dalam Jadual Berkala Unsur.

  answer choices

  Benar

  Salah

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Formula kimia bagi sebatian ferum(III) oksida ialah Fe3O2.

  answer choices

  BENAR

  SALAH

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Salah satu kegunaan unsur Helium ialah dalam lampu kalimantang.

  answer choices

  BENAR

  SALAH

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Jika logam Litium dimasukkan ke dalam air, larutan yang terhasil akan mengubah warna kertas litmus merah ke biru.

  answer choices

  BENAR

  SALAH

Report Quiz
Join a game