Perniagaan Tingkatan 5 Bab 4
3 months ago
eimayazc_35182
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah sesebuah perniagaan menyediakan penyata pendapatan?

  answer choices

  Membolehkan peniaga mengetahui jumlah hutangnya

  Membolehkan peniaga melihat prestasi perniagaannya

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Apakah tujuan sesebuah perniagaan menyediakan Kunci Kira-kira?

  answer choices

  Melihat kedudukan aset dan liabiliti perniagaan

  Melihat prestasi perniagaan

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Apakah ciri aset semasa?

  answer choices

  Mempunyai tempoh penggunaan kurang daripada setahun

  Mempunyai jangka hayat yang melebihi satu tahun

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah terkandung dalam penyata pendapatan?

  answer choices

  Kos jualan

  Modal kerja

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Golongan manakah yang memerlukan penyata kewangan perniagaan?

  answer choices

  Orang tengah

  Pelabur

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dan memerlukan penyata kewangan perniagaan di Malaysia setiap tahun.


  Apakah tujuan LHDN tersebut?

  answer choices

  Mentafsir pungutan cukai perniagaan

  Menjadi garis panduan bagi menilai keutuhan perniagaan

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang benar tentang titik pulang modal?

  answer choices

  Jumlah hasil diterima mencukupi untuk menampung semua kos

  Tahap pengeluaran yang paling maksimum dikeluarkan

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah analisis titik pulang modal sangat penting kepada sesebuah perniagaan?

  answer choices

  Memastikan sesebuah perniagaan itu berdaya saing

  Membolehkan peniaga merancang pengeluaran untuk memperoleh keuntungan sasaran

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang dimaksudkan dengan nisbah kewangan?

  answer choices

  Alat yang digunakan untuk menilai keadaan kewangan sesebuah perniagaan

  Alat yang boleh digunakan untuk menetapkan tahap pencapaian minimum

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Apakah nisbah yang digunakan untuk menentukan peratusan pertambahan pada kos bagi menentukan harga jualan?

  answer choices

  Peratusan untung tokokan

  Peratusan margin untung

Report Quiz
Join a game