Other

9thgrade

Image

Ulangkaji Prinsip Perakaunan

user

3.5K
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt
  Apakah tujuan Penyata Pendapatan disediakan?
  Menyemak ketepatan catatan bergu yang telah dibuat di dalam akaun-akaun lejar.
  Menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah organisasi perniagaan pada satu tarikhtertentu.
  Merekod urus niaga yang berkaitan dengan penerimaan dam pembayaran dengantunai dan cek.
  Menunjukkan ringkasan hasil dan belanja sesebuah organisasi perniagaan bagisesuatu tempoh tertentu.
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Mengapakah Luca Pacioli dikenali sebagai bapa perakaunan?
  Beliau menerbitkan buku perakaunan pertama.
  Beliau membentuk sistem menyimpan rekod yang lengkap.
  Beliau mencipta kertas dan pen untuk penyimpanan rekod
  Beliau mewujudkan cabang khusus perakaunan untuk perniagaan yang berkembangpesat
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Manakah merupakan ciri organisasi perniagaan perkongsian?
  Modal diperoleh daripada pelaburan orang ramai.
  Bilangan minimum ahli dua orang dan tiada maksimum
  Laporan kewangan tidak diumumkan kepada orang ramai.
  Perniagaan diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik.
 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?