PERNIAGAAN TINGKATAN 4, BAB 1
6 months ago
ilaela
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah benar tentang tujuan perniagaan?

  answer choices

  Mewujudkan peluang pekerjaan

  Menawarkan barang dan perkhidmatan

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah merupakan ciri kehendak manusia?

  answer choices

  Mudah dipenuhi

  Hidup lebih selesa

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah berkaitan dengan aktiviti perniagaan yang berasaskan barang?

  answer choices

  Syarikat Q & Q menghasilkan pelbagai jenis peralatan landskap

  Syarikat Advet Sdn. Bhd. pakar dalam mempromosikan bahan landskap

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Apakah kelebihan memiliki syer dalam syarikat awam berhad berbanding dengan syarikat sendirian berhad?

  answer choices

  Pemilik syer dapat memindah milik syer dengan mudah

  Pemilik syer berhak memilih ahli lembaga pengarah

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Sektor manakah mengeluarkan bahan mentah untuk kegunaan sektor kedua?

  answer choices

  Sektor mikro

  Sektor utama

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah para peniaga lebih cenderung mendaftar perniagaan mereka sebagai syarikat sendiri berhad?

  answer choices

  Tidak perlu membayar cukai yang banyak

  Peniaga menghadapi liabiliti terhad

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Apakah yang dimaksudkan dengan jualan pada harga kos?

  answer choices

  Penetapan harga lebih rendah berbanding kos sebenar

  Penetapan harga jualan barang di bawah harga pesaing

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah berkaitan dengan organisasi bermotifkan untung (OBU)?

  answer choices

  Menghasilkan barang dan perkhidmatan yang diminta oleh pengguna

  Contoh organisasi bermotifkan untung ialah Kelab Belia 4B

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Apakah kelebihan yang dinikmati oleh francaisi?

  answer choices

  Modal perniagaan bertambah

  Risiko kegagalan perniagaan dapat dikurangkan

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Agensi kerajaan yang manakah membantu peniaga tempatan untuk menembusi pasaran antarabangsa?

  answer choices

  MARA

  MARTRADE

Report Quiz
Join a game