Pro Perniagaan
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah dokumen perniagaan yang perlu disimpan oleh dalam perniagaan?

  answer choices

  Rekod transaksi bank, rekod jualan, rekod pembelian, rekod operasi & rekod ambilan dan modal

  rekod transaksi bank, rekod perubatan, rekod insurans dan rekod moda

  rekod jualan , rekod pemasaran, rekod untung dan rekod jualan

  rekod transaksi bank, rekod untung, rekod belian dan rekod rugi

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Namakan 3 akta yang berkaitan dengan penubuhan sebuah entiti perniagaan

  answer choices

  Akta Jual Beli, Akta Sewa & Akta Koperasi

  Akta Pendaftaran Perniagaan, Akta Perkongsian Liabiliti & Akta Syarikat

  Akta Syarikat, Akta SewaBeli & Akta Perniagaan

  Akta Syarikat, Akta Perkongsian & Akta Perkongsian Liabiliti

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, manakah merupakan kategori stok bergerak pantas?

  answer choices

  Beras

  Kereta

  Perabot

  Baju

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bil elektrik, bil telefon dan bil air merupakan dokumen...

  answer choices

  rekod jualan

  rekod transaksi bank

  rekod operasi

  rekoad pembelian

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perniagaan milikan tunggal mestilah berdaftar dengan....

  answer choices

  Suruhanjaya Perniagaan Malaysia

  Suruhanjaya Pilihanraya

  Suruhanjaya Syarikat Malaysia

  Kementerian Kewangan Malaysia

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dokumen ini diguna pakai apabila jualan barang niaga dilakukan secara hutang..... Apakah dokumen perniagaan ini...

  answer choices

  Resit

  Invois

  Bil tunai

  Penyata bank

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara perniagaan berikut, milikan pernigaaan yang manakah tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956?

  answer choices

  Maju Enterprise

  Syarikat Neelofar Berhad

  Syarikat Cergas PLT

  Koperasi Maju

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah ciri-ciri jenama yang baik?

  answer choices

  Tahan lama

  mudah diingati

  senang dibawa

  senang dikunjungi

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah persamaan antara pemasaran dan jualan?

  answer choices

  Aktiviti menyalurkan produk dan perkhidmatan

  Aktiviti yang mementingkan kualiti barang

  Aktiviti memenuhi permintaan pengguna

  Aktiviti menjana keuntungan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah matlamat promosi?

  answer choices

  Mendapat sasaran pengguna

  Memperkenalkan produk

  Mendapat hak paten

  Mendapat untung

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game